Hans Nordin Hans Nordin

Hans Nordins tonsättardebut kan räknas från 1962. Fram till sin död 2007 har Hans Nordin producerat över 300 kompositioner och arrangemang, ofta beställningsverk från skilda institutioner och ensembler. Hans Nordins musikaliska grogrund var frikyrkan och Frälsningsarmén. Föräldrarna var frälsningsofficerare i församlingstjänst, vars musikaliska miljö gav Hans Nordin rika möjligheter att skriva och utföra musik. Via studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm etablerade sig Hans Nordin i det musikaliska yrkeslivet, bl.a. som medlem i nya ”Gals and Pals” samt senare som mångårig studierektor vid Kulturama i Stockholm. Så småningom blev arrangörs- och komponistrollen en heltidssyssla. Bland många kvalitéer kan man notera Hans Nordins utomordentliga fallenhet för Brass Band- mediet. Egna erfarenheter som instrumentalist och dirigent på hög nivå skapade Hans Nordins realistiska, praktiska kompositionssätt. Man vet att ett arrangemang av Hans Nordin klingar väl och är praktiskt utförbart. Hans Nordin har komponerat Brassmusik på skilda nivåer. Det finns större verk som är musikaliskt och tekniskt utmanande för våra bästa Brass Band. Men det finns också en stor mängd musikaliskt förfinade, men tekniskt överkomliga arrangemang som berikar BrassBandrörelsen. I alla svårighetsgrader existerar Hans Nordins kompositioner och arrangemang med fantasi, hantverksskicklighet och praktisk utformning.

/Per Ohlsson

Tillagd i varukorgen