ULID startade sin verksamhet 1991 av Ulf Lydahl, som är brassmusiker inom Frälsningsarmén i Jönköping sedan 1964. Under åren 1965 - 1990 som principal solokornettist och med ett avbrott på 3 år även som sekreterare, vice musikmästare och musikmästare från 1968 till 2009.

Efter en blygsam start har ULID idag etablerad kontakt med samtliga välkända förlag inom brassvärlden samt med Frälsningsarméns förlag i Europa, USA, Kanada och Australien.

Med början i januari 2002 har kontakt även etablerats med de flesta musikförlagen för att kunna förmedla noter.

Målsättningen är att kunna förmedla allt vad du önskar inom Brass Band musik. Naturligtvis kan vi inte ha allt i lager, men våra kontakter med de olika förlagen är bra. Vi kan normalt leverera beställda noter inom 1 - 2 veckor.

Naturligtvis kommer vi försöka tillhandahålla nya bra brassinspelningar av de mest kända och efterfrågade musikkårerna.

Från septembeer 2009 arbetar Ulf heltid i bolaget och från januari 2010 arbetar även min fru Ingrid i företaget.

Vår förhoppning är att du som läser detta, skall ha hittat ditt smultronställe för inköp av noter och inspelningar av brass- och windmusik hos oss.

Har Du några frågor kontakta oss gärna via e-mail eller per telefon - se "Kontakta oss"

Sedan tisdagen den 28 september 2010 driver vi också ett hjälpprojekt för Frälsningsarméns arbete i kåkstaden Kibera, Nairobi, Kenya. Besök gärna vår speciella hemsida för Kibera-projektet   www.kiperaproject.nu

/Ingrid & Ulf Lydahl

ULID started in 1991 by Ulf Lydahl, who is a musician in the Salvation Army in Jönköping since 1964. From 1965 to 1990 as principal cornetplayer and for many years as secretary, deputy bandmaster and bandmaster from 1968 until 2009. 

After a modest start ULID has today established business relations with all major publicist in the brass music area and with the Salvation Army publishing departments in Europe, USA, Canada and Australia.

In the beginning of January 2002 contact has been established with major companies for publishing sheet music.

We want to offer you everything that you need both sheet music and recordings. We will not have all music in stock but will contact the publisher as soon as we get the order from you. Normally we can deliver within 1-2 weeks after your order.

Of course we´ll try to get you new good recrodings from the must famous and demanded bands.

From September 2009 Ulf is working full time in the company and from January 2010 my wife Ingrid also works in our company.

We hope that you now have found your favourite place to buy recordings and score for brass music.

If you have any questions - please contact by email ulid@telia.com or by phone - see "Contact us"

Starting on 2010 September 28 we also run a help project for The Salvation Army and their work in the slum of Kibera, Nairobi, Kenya. Please visit our new website specially made for the Kibera project   www.kiberaproject.nu

/Ingrid & Ulf Lydahl

Tillagd i varukorgen